Kullanıcı Sözleşmesi

pattern

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

 

MADDE_1           TARAFLAR

 

 

Adresi:                         ALACAATLI MAH. 3412 CAD. NO: 18 A İÇ KAPI NO: 14 ÇANKAYA/ ANKARA

 

Tel / Mail:                   info@kullerian.com

 

1.2.        

MADDE_2           KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait “www.kullerian.com” internet alışveriş sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak “4077 Sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun” ve “Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE_3           ÜRÜNÜN; FİYATI, ÖDEME ŞEKLİ

3.1. Diğer yandan vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kredi kartına İade Prosedürü:

3.2 Niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar ve veri hizmetleri, web sitesi için cayma hakkı para iade hakkı kullanılamaz.

MADDE_4           GENEL HÜKÜMLER

4.1.ALICI, ” kullerian.com ” internet sitesinde “4077 Sayılı Kanun” ve “Kapıdan Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre düzenlenen ” bilgilendirme formunu” ve yine sözleşmenin 3.maddesinde belirtilen, sözleşmeye konu ürünün/ürünlerin/hizmetlerin temel nitelikleri satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2. Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği mail adresine kişi/kuruluşa teslim edilir.

4.3.Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4.SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI’ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

4.7- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, (ayıplı) garanti şartları içinde gerekli onarımın yetkili servise yaptırılması için SATICI’ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

MADDE_5           CAYMA HAKKI

ALICI, Donanım ürünlerinde sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün SATICI’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır. Yazılım ürünlerinde Kullerian Bilişim yazılımı ve veriyi siparis ödemesi sonrasi tüketici haklari yasasi geregi herhangi bir sebep belirterek/belirtmeyerek cayma hakki kullanimina dolayisi ile lisans iptali ve ücret geri ödemesine tabi degildir. (Lisans alindiktan sonra cayma hakki kullanilamaz) Ilgili tüketici haklari yasasi maddesi (Cayma Hakki

Elektronik ortamda aninda ifa edilen hizmetler ve tüketiciye aninda teslim edilen mallara iliskin sözlesmeler cayma hakki ve kullanimina iliskin hükümlere tabi degildir. Feedback Bilişim ve Teknoloji Hizmetleri elektronik ortamda müsterilerimize teslim edilen bir hizmet/yazılım oldugu için fiziksel olarak iadesi mümkün degildir. Müsterilerimiz yazılıma bir kez sahip olduklarinda yazılımin kopyasini bilgimiz disinda saklayabilecekleri için fiziksel bir iade dolayisi ile cayma hakki söz konusu olamaz. Sipariş veren tüm müşterilerimiz yukarıda belirtilen şartları peşinen kabul etmiş sayılır Kullerian Bilişim yazılımını ve veriyi sipariş etmeden önce tüm müşterilerimiz sitemizdeki ilgili linkleri takip ederek Kullerian Bilişim demomuza ulaşarak sistemi tüm özellikleri ile birlikte inceleyebilir ayrıca her türlü satış öncesi soruları için firmamız ile iletişime geçebilirler.

385 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için tarafınıza göndermiş olduğumuz iade bölümü bulunan faturada ilgili bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra tarafımıza ürün ile birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir.

Ancak, KKTC ve yurtdışı gönderilerinde Müşterilerimiz siparişlerinde KDV ödemediği için, gümrükte almış olduğu ürünlerin vergilerini ödemekle yükümlüdür. Gümrükten her ne şekilde olursa olsun teslim alınmayan ürünler için Müşterilerin cayma hakkı bulunmamaktadır. Çünkü MESAFELİ SÖZLEŞMELER UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 8.maddesi uyarınca Tüketici mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, teslim aldığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

MADDE_6           CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Yazılım ve Veri ürünlerinde hiçbir şekilde iade işlemi yoktur.

MADDE_7           TEMERRÜT HÜKÜMLERİ

Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda Borçlar Kanunu’nun 106-108.maddesinde yer alan Borçlunun Temerrüdü hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 günlük süre verecektir.

Bu süre zarfında da yerine getirilmesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf mütemerrit olarak addolunacak ve alacaklı edimin ifasını talep etmek suretiyle malın teslimini ve/veya sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkına sahiptir.

Mesafeli Sözleşmeler Hakkında Yönetmeliğin 9.maddesinin son fıkrası gereğince satıcı “www.kullerian.com”sipariş konusu mal veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı ileri sürerek (tedarikçi Firmadan ürünün hiçbir şekilde tedarik edilememesi durumu) ,sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa ,bu durumu sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirmeyi taahhüt eder.

Bu durumda, “www.kullerian.com” sözleşmeyi derhal fesih etme hakkına haiz olup, Müşterinin sipariş verdiği ürünün bedelini ve varsa borç altına sokan tüm belgeleri geri iade edeceğini taahhüt eder.

“www.kullerian.com” ‘un işbu yükümlülüğünü yerine getirmesini engelleyebilecek mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri, ulaşımın kesilmesi, yangın, deprem, sel baskını gibi olağanüstü olaylar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içerisinde teslim edemez ise, bu tip durumlarda Alıcı, “www.kullerian.com” un hiçbir sorumluluğu olmadığını, siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcı’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içerisinde kendisine ödenir. Kredi kartı ile yapılan taksitli alışverişlerde ise kredi kartına iade için yukarıdaki prosedür ALICI tarafından kabul edilir.

MADDE_8           YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’ nın veya SATICI’ nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

MADDE_9            VERİ VE YAZILIM İŞLEMLERİ

9.1. Bu VERİ veya program satıcı tarafından yazılımın en son güncel sürümünü içeren belirtilen eposta ile alıcıya verilecektir. Alıcı, Satıcı/Üretici firmadan, gönderilen verinin ya da yazılımın sözleşme süresi içerisinde bozulması veya kayıp olması durumunda, yazılımın veya veri dosyalarını içeren paketleri e-posta ile gönderilmesini talep edebilecektir.

9.2. Programın güncelleme işlemi internet aracılığı ile sunulacaktır veya kullanıcı yazılımın veya verinin güncel dosyalarını e-posta ile talep edebilecektir.

9.3. Alıcı, bedelini satıcıya ödeyip programı veya veriyi temin ettikten sonra, programı veya veriyi kullanabilmek için üretici firmadan şifre alacaktır.

9.4. Alıcı ihtiyaç duyarsa programın kullanılması konusunda satıcı firmanın eğitim alabilecektir.

9.5. Alıcı tarafından programa eklenmesi veya çıkartılması istenen işlevler ayrıca ücrete tabi olacaktır.

9.6. Programın kurulu olduğu bilgisayarın arızalanması veya diğer sebeplerle kullanılamaz duruma gelmesi halinde oluşacak veri kaybından satıcı veya üretici firma sorumlu olmayacaktır.

9.7. Alıcı programı hiçbir şekilde üçüncü kişilere vermeyecek, doğacak sorunların giderilmesi için yetkili olmayanların müdahalesine izin vermeyecektir.

9.8. Programın kurulu olduğu bilgisayarın bakımı ve dış etkenlerden korunmasından, virüs veya benzeri zararlı yazılımların sisteme bulaşmasının önlenmesinden, verilerin veya veri yedeklerinin depolandığı aygıtın güvenliğinin sağlanmasından alıcı sorumlu olacaktır.

9.9. Alıcı programın teknik desteğini telefon, e-posta, msn, uzak masa üstü bağlantısı veya ile sözleşme süresince ücretsiz alabilecektir.

 1. Satın alacağımız yazılımı, tarafımıza e-posta/dvd veya “www.kullerian.com” internet adresinden temin edip denemiş olup İade etmeyeceğini peşinen kabul eder.
 2. Alıcı Satın altıktan sonra 1 yıl ücretsiz uzak destek (Uzak Bağlantı, Telefon, Mail) alabilecektir. Alıcı 1 yıl sonunda destek almak isterse yıllık bakım anlaşması 1000 USD olarak ücretlendirilecektir.
 3. Bu protokol yürürlük tarihinden itibaren 1 (bir) yıl için düzenlenmiş olup, taraflardan her biri bu protokolü yürürlük süresi içinde diğer tarafa yazılı olarak ihbar etmek suretiyle her zaman tek taraflı feshedebilir.
 4. Kullerian Bilişim ürünlerinin garanti süresi fatura tarihinden itibaren bir yıldır.
 5. Kullerian Bilişim, yazılımlarının ve verilerin kusursuz, hatasız, mükemmel olduğu ve kullanıcının tüm ihtiyaçlarını tamamen karşılayacağı şeklinde bir iddia ve taahhütte bulunmaz. Satın alınmadan önce demo incelenir, demo içerisindeki özellikler dışında bir özellik söz konusu olmaz.

KULLERIAN BİLİŞİM (BERK KULLE)

Hizmet Şartları

ALICI, “www.kullerian.com” internet sitesinde “4077 Sayılı Kanun” ve “Kapıdan Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre düzenlenen ” bilgilendirme formunu” ve , sözleşmeye konu ürünün/ürünlerin/hizmetlerin temel nitelikleri satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

Sözleşme konusu donanımsal / fiziksel ürünler için , yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’ nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa mail olarak teslim edilir.

Sözleşme konusu ürün, ALICI’ dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmeyi peşinen kabul etmiş sayılır ve bedelinin ALICI’ nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Ürünün tesliminden sonra ALICI’ ya ait kredi kartının ALICI’ nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ ya ödememesi halinde, ALICI’ nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI’ ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ ya aittir.

CAYMA HAKKI

ALICI, Donanim ürünlerinde sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ ya faks, e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün SATICI’ ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur.

Yazılım ve Veri ürünlerinde KULLERIAN BİLİŞİM (BERK KULLE) yazılımı ve veriyi, sipariş ödemesi sonrası tüketici hakları yasası gereği herhangi bir sebep belirterek/belirtmeyerek cayma hakki kullanımına dolaysı ile lisans iptali ve ücret geri ödemesine tabi değildir. (VERİLERİ VEYA YAZILIMI alındıktan sonra cayma hakki kullanılamaz) İlgili tüketici hakları yasası maddesi (Cayma Hakki Madde 8): Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen mallara ilişkin sözleşmeler cayma hakki ve kullanımıma ilişkin hükümlere tabi değildir. KULLERIAN BİLİŞİM (BERK KULLE) elektronik ortamda müşterilerimize teslim edilen bir hizmet/yazılım olduğu için fiziksel olarak iadesi mümkün değildir. Müşterilerimiz yazılıma ve verilere bir kez sahip olduklarında yazılımın ve verinin kopyasını bilgimiz dışında saklayabilecekleri için fiziksel bir iade dolaysı ile cayma hakki söz konusu olamaz.

Sipariş veren tüm müşterilerimiz yukarıda belirtilen şartları peşinen kabul etmiş sayılır.

KULLERIAN BİLİŞİM (BERK KULLE) yazılımını ve verisini sipariş etmeden önce tüm müşterilerimiz sitemizdeki ilgili linkleri takip ederek KULLERIAN BİLİŞİM (BERK KULLE) demomuza ulaşarak sistemi tüm özellikleri ile birlikte inceleyebilir ayrıca her türlü satış öncesi soruları için firmamız ile iletişime geçebilirler.

KULLERIAN BİLİŞİM (BERK KULLE), yazılımlarının ve verililerinin kusursuz, hatasız, mükemmel olduğu ve kullanıcının tüm ihtiyaçlarını tamamen karşılayacağı şeklinde bir iddia ve taahhütte bulunmaz. Satın alınmadan önce demo incelenir, demo içerisindeki özellikler dışında bir özellik söz konusu olmaz.

 

İptal / İade Koşulları

ALICI, Kullerian Bilişimden satın alacağı ürünlerin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşların mail adreslerine tesliminden itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI ‘ya faks, e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün kullanılmamış olması şarttır.

Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün SATICI’ ya gönderildiğine ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI’ ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez.

Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

Yazılım ve veri ürünlerinde Kullerian Bilişim sipariş ödemesi sonrası tüketici hakları yasası gereği herhangi bir sebep belirterek/belirtmeyerek cayma hakki kullanımına dolayısı ile ücret geri ödemesine tabi değildir. (Veriler alındıktan sonra cayma hakki kullanılamaz).

İlgili tüketici hakları yasası maddesi (Cayma Hakki Madde 8): Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen mallara ilişkin sözleşmeler cayma hakki ve kullanımına ilişkin hükümlere tabi değildir.

Kullerian Bilişim elektronik ortamda müşterilerimize teslim edilen bir hizmet/yazılım olduğu için fiziksel olarak iadesi mümkün değildir. Müşterilerimiz yazılımı ve veriyi bir kez sahip olduklarında yazılımın veya verilerin kopyasını bilgimiz dışında saklayabilecekleri için fiziksel bir iade dolaysı ile cayma hakki söz konusu olamaz.

Sipariş veren tüm müşterilerimiz yukarıda belirtilen şartları peşinen kabul etmiş sayılacaktır. Sipariş etmeden önce tüm müşterilerimiz sitemizdeki ilgili linkleri takip ederek yazılımlarımızın ya da verilerimizin demosuna ulaşarak sistemi tüm özellikleri ile birlikte inceleyebilir ayrıca her türlü satış öncesi soruları için firmamız ile iletişime geçebilirler.

0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop